Co to jest czarny łabędź i jak wpływa na gospodarkę? Nassim Taleb, ekonomia i nieprzewidywalne zdarzenia

Czarny łabędź to nieoczekiwane zdarzenie, które ma znaczący wpływ na gospodarkę i rzeczywistość. Termin ten po raz pierwszy został wprowadzony przez Nassima Nicholasa Taleba, znawcę ryzyka i autora książki o tej samej nazwie. Czarny łabędź odnosi się do nieprzewidywalnych wydarzeń, które mają ogromne konsekwencje, pomimo ich niskiego prawdopodobieństwa. Dlaczego to właśnie ten ptak stał się ich symbolem? I co sprawia, że metafora czarnego łabędzia zyskała popularność i zna ją dziś każdy naukowiec i ekonomista? 

Nassim Nicholas Taleb i jego teoria: co to jest czarny łabędź?

Teoria czarnego łabędzia została zaproponowana przez Nassima Taleba. Pochodzenie terminu „black swan”, czyli „czarny łabędź” związane jest z historią odkrycia czarnego łabędzia. Uważano, że takie zwierzę nie istnieje i nie może istnieć.  Przekonanie to musiało się jednak zderzyć z rzeczywistością w chwili, gdy w Australii odkryto ptaki o właśnie takim ubarwieniu.

W teorii Taleba czarny łabędź to wydarzenie nieprzewidywalne, które ma kolosalny wpływ na rzeczywistość. Nassim Taleb, przedstawiając swoje teorie i interpretacje, kładzie nacisk na fakt, że przewidywalność nie jest możliwa w każdym wypadku, a niespodziewane wstrząsy mogą silnie oddziaływać na świat, zwłaszcza na globalną ekonomię. Dla Nassima Nicholasa Taleba czarny łabędź to symbol niespodziewanych wydarzeń, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczone osoby i instytucje, a ich wpływ na rzeczywistość jest nie do przecenienia. 

Ponadto, teoria Taleba wskazuje, że takie nieoczekiwane zdarzenia mają większy wpływ na gospodarkę niż te, które można przewidzieć na podstawie statystyk i analiz rynkowych. Czarny łabędź może spowodować załamanie rynków finansowych, zmianę trendów konsumenckich, powstanie nowych technologii, etc. Wpływ czarnego łabędzia jest nieprzewidywalny i często ma długofalowe konsekwencje dla gospodarki. Jest to zjawisko, którego nie można ignorować. Zrozumienie czarnego łabędzia i uwzględnienie go w procesach decyzyjnych jest kluczowe dla utrzymania stabilności i elastyczności w obliczu zmieniającej się rzeczywistości. 

Czarne łabędzie w historii – pandemia Covid-19, zamachy z 11 września 2001 roku i więcej

W historii wskazać można wiele przykładów czarnych łabędzi. Jednym z ostatnich wydarzeń tego typu jest pandemia koronawirusa, która zaskoczyła cały świat swoim gwałtownym rozprzestrzenianiem się i skutkami dla zdrowia publicznego i gospodarki na globalną skalę. Koronawirus był nie tylko powodem śmierci wielu osób, ale i na długi okres utrudnił normalne funkcjonowanie firmom i przedsiębiorstwom na całym świecie. Inny przykład to zamach na World Trade Center z 11 września, w wyniku których doszło do inwazji USA i sojuszników na Afganistan oraz Irak, co zmieniło bliskowschodnią geopolitykę i nadało ton początkowi XXI wieku.

Kolejnym istotnym czarnym łabędziem z ostatnich lat był kryzys finansowy w 2008 roku. Globalne rynki były nieprzygotowane na tę sytuację oraz związany z nią kryzys zaufania do instytucji  publicznych i finansowych, co wpłynęło dramatycznie na światową gospodarkę. Znacząca była także tzw. arabska wiosna, z lat 2010-2012, gdy przez kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu przetoczyły się protesty przeciw autokratycznym rządom po tym, jak jeden z bezrobotnych sprzedawców postanowił dokonać samospalenia. Również wcześniejsze wydarzenia, takie jak dojście Hitlera do władzy czy wybuch I wojny światowej, są przykładami tego zjawiska. Takich wydarzeń, które mają nieoczekiwany i ogromny wpływ na otaczający nas świat, można wskazać o wiele więcej.

Warto tu jednak podkreślić, że czarne łabędzie nie są wyłącznie negatywne. Oznaczają one po prostu zdarzenia, których nie da się przewidzieć, wydają się nieprawdopodobne i w znacznym stopniu wpływają na nasze codzienne życie. Przykłady pozytywnych czarnych łabędzi obejmują odkrycie penicyliny, opracowanie i wdrożenie internetu czy rozwój sztucznej inteligencji. Czarny łabędź to dla nas po prostu wyzwanie. Wymaga od nas bycia gotowym na to, co niewiadome, na rzeczy, których się nie spodziewamy Aby być szczęśliwym i odnieść sukces w świecie pełnym „czarnych łabędzi”, należy nauczyć się żyć z niepewnością i zrozumieć, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą.

Co cechuje czarne łabędzie? 

Aby można było mówić o czarnym łabędziu, muszą wystąpić pewne cechy. Najważniejszą z nich jest nieprzewidywalność. Wydarzenie tego typu jest nieoczekiwane i nie da się przewidzieć go na podstawie aktualnych obserwacji. Często również wywnioskowanie, że takie wydarzenie może wystąpić, jest niemożliwe do opracowania na podstawie przeszłych doświadczeń. To właśnie ta chaotyczna incydentalność i losowość sprawia, że czarne łabędzie są tak znaczące i niebezpieczne.

Drugą niezwykle ważną cechą czarnych łabędzi jest to, że ich oddziaływanie jest zazwyczaj większe niż wpływ zdarzeń „normalnych”. Przykładem może tu być Wielki Kryzys, czyli giełdowe załamanie w USA w latach trzydziestych XX wieku. Krach na Wall Street miał globalne reperkusje, a jego wpływ był długotrwały i znaczący. Podobny efekt miał kryzys naftowy z lat 70, który doprowadził do globalnych trudności finansowych i przeobraził paliwożerną branżę motoryzacyjną w Ameryce na bardziej ekonomiczną, co również wpłynęło na trendy w produkcji samochodów na całym świecie. Tymczasem mniejsze i większe kryzysy na giełdach zdarzają się zdecydowanie częściej i nie zyskują tego miana m.in. właśnie ze względu na ich skalę oddziaływania.

Co istotne, czarny łabędź jest często interpretowany jako „niespodziewane” wydarzenie. W praktyce może być jednak również wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń. Doskonałym przykładem może tu być przykład katastrofy nuklearnej w Czarnobylu. Choć nie jest to jedyne wydarzenie tego typu i nie pierwszy wypadek w elektrowni atomowej, to właśnie ta sytuacja w największym stopniu wpłynęła na postrzeganie energetyki jądrowej i przyczyniła się do zmiany polityki i podejścia do tej technologii.

Ważne jest też to, że omawiane zjawiska mogą dotyczyć różnych dziedzin życia – sztuki, nauki, ekonomii, stosunków społecznych, codziennego życia. Warto również wspomnieć o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń – są one niezwykle trudne do oszacowania. Ich charakter sprawia, że nie jest możliwe przewidzenie ich skali i zakresu oddziaływania.

Nieprzewidywalne zdarzenia a ekonomia i ryzyko inwestycyjne – czarny łabędź kontra inwestorzy

Teza Taleba została opracowana przede wszystkim w kontekście gospodarczym. Ten libańsko-amerykański ekonomista, filozof i trader w dużej mierze opisywał ten problem właśnie w tym kontekście, jako że czarne łabędzie stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla inwestorów. Wydarzenia te zazwyczaj mają głęboki wpływ na rynki finansowe, zwłaszcza w zglobalizowanym świecie, w którym dziś żyjemy. Mogą powodować drastyczną zmienność na rynkach i destabilizować portfele inwestycyjne.

W związku z tym, inwestorzy powinni skupić się na tworzeniu solidnej strategii inwestycyjnej, która jest w jak największym stopniu przygotowana na to, co nieoczekiwane. O tym poniekąd mówi inna książka Taleba, która przedstawia termin „antykruchość”.  To pojęcie opisuje systemy, które zamiast słabnąć pod presją zewnętrznych bodźców, stają się silniejsze i bardziej odporne. Antykruchość pozwala na to, by negatywne zdarzenia przynosiły korzyści, a sytuacje kryzysowe były wykorzystywane do rozwoju i wzmocnienia struktury. W świecie, w którym dominuje niepewność, stres, chaos i ciągła zmiana, należy zatem inwestować w ten sposób, by być odpornym na tego typu zdarzenia. Dla inwestorów kluczowe jest podejście strategiczne do zarządzania portfelem, które uwzględnia potencjalne ryzyko związane z czarnymi łabędziami.

Strategia zarządzania ryzykiem powinna uwzględniać różnorodność portfela inwestycyjnego i stopień elastyczności, jaki inwestorzy mogą skutecznie zastosować w obliczu niespodziewanych zdarzeń. Tak prowadzone zarządzanie ryzykiem pomaga zminimalizować straty, jednocześnie zwiększając szanse na zarobek nawet podczas burzliwego okresu w gospodarce. Wszystko to tworzy podstawę do skutecznej strategii, która pomoże inwestorom przetrwać nawet najbardziej nieoczekiwane sytuacje.

Współczesny świat wobec czarnych łabędzi

Na świecie jest wiele niewiadomych, które są poza naszą zdolnością do przewidywania. Mimo naszych najlepszych starań, nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości ze stuprocentową pewnością. Każda prognoza jest oparta na naszej aktualnej wiedzy, a ze względu na losowość i nieprzewidywalność czarnych łabędzi, praktycznie niemożliwe jest uwzględnienie wszystkich możliwych scenariuszy w swoich planach.

Czarny łabędź pełni funkcję ostrzeżenia. Pozwala zrozumieć, że nie wszystko jest do przewidzenia i nie wszystko jest do kontroli. Zmusza nas do myślenia o ryzyku i niepewności, co jest ważne zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Co więcej, zwraca uwagę na konieczność gotowości na niespodziewane – zarówno pozytywne, jak i negatywne – wydarzenia.

Wniosek z teorii czarnego łabędzia jest prosty, ale zarazem głęboki: musimy być przygotowani na niespodziewane, a jednocześnie zdać sobie sprawę, że nie wszystko jest w naszej mocy. Akceptacja tej teorii prowadzi do większej elastyczności, odporności i zdolności adaptacyjnych – cech, które są niezbędne w niepewnym świecie, w którym żyjemy.