Krajowy System Usług przez długie lata był jednym ze sposobów na to, by uzyskać wsparcie dla biznesu. Inicjatywa ta była przeznaczona dla osób prowadzących firmy lub zamierzających założyć własne przedsiębiorstwo. Dzięki KSU można było uzyskać wskazówki i porady, szczególnie w zakresie innowacyjności.  

Pomoc dla przedsiębiorcy – Krajowy System Usług

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw został zainicjowany przez Polską Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 1996 roku. Później program kontynuowano w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach KSU działało więcej niż 200 podmiotów w różnych regionach Polski. Istniały Punkty Konsultacyjne oraz ośrodki Krajowej Sieci Innowacji.

Program w szczególny sposób był skierowany do osób, które dopiero zakładały swój biznes. Dzięki KSU można było uniknąć nietrafionych decyzji i błędów, które często towarzyszą początkującym przedsiębiorcom. W KSU zawsze można też było zasięgnąć informacji na temat aktualnych przepisów i rozwiązań prawnych.

Korzyści ze współpracy z KSU

Zadaniem KSU było wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju. Miało to poprawiać ich konkurencyjność na szerokim, unijnym rynku. Na początku świadczono usługi przede wszystkim po to, by polskie firmy były lepiej przygotowane do funkcjonowania na nowym, zintegrowanym rynku Unii Europejskiej. Po wstąpieniu do Wspólnoty akcenty programu zostały przeniesione na rozwój firm i innowacyjność rozwiązań. W ramach KSU oferowane były usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, proinnowacyjne. Ośrodki KSU podpowiadały na przykład, jak działać w obszarze marketingu i jak zarządzać firmą. Zapewniały specjalistyczne szkolenia. Udostępniały informacje, m.in. w kontekście wiarygodności partnerów handlowych. Pomagały w poszukiwaniu dofinansowania. Ułatwiały dostęp do pożyczek i kredytów. Ponadto, doradzały w zakresie innowacyjności i wspierały we wprowadzaniu nowoczesnych produktów i usług.