Dywersyfikacja w kryzysie – jak inwestować w srebro?

Dla każdego inwestora kryzys to trudny czas. Gospodarcze i giełdowe zawirowania nie sprzyjają spokojnemu pomnażaniu oszczędności, choć oczywiście są też okazją do tego, by się wzbogacić. Wymagają jednak dużej wiedzy na temat świata finansowego i mechanizmów finansowych, umiejętnego zarządzania ryzykiem, a także odrobiny szczęścia. Zarazem nie zwalniają od rozsądnego gospodarowania kapitałem, który należy zabezpieczać poprzez dywersyfikację. Inwestowanie w srebro może być jednym ze sposobów na poszerzenie portfela inwestycyjnego. Czy warto inwestować w srebro w kryzysie? Czy jest to dobre aktywo na trudne czasy?

Inwestowanie w srebro jako metal szlachetny

W biznesie nie ma łatwych, ogólnych odpowiedzi, które gwarantowałyby zyski każdemu inwestorowi w każdej sytuacji. Są oczywiście pewne zasady i strategie, którymi warto się kierować. Inwestowanie zawsze jednak wiąże się z pewnym ryzykiem, nawet w przypadku tych metod lokowania kapitału, które są uważane za bezpieczne, jak np. obligacje. Srebro, jako metal szlachetny, uznawane jest za jeden ze sposobów zabezpieczenia portfela na wypadek kryzysu. Choć bywa polecane, nie należy jednak zapominać o tym, że kurs srebra też może się załamać, a złe decyzje inwestycyjne mogą doprowadzić do utraty oszczędności. Dlatego zanim ulokuje się kapitał w tym aktywie konieczne jest bliższe zapoznanie się z tematem i poznanie jego specyfiki.

Srebro często jest porównywane do złota. To przede wszystkim dlatego, że przez lata oba metale funkcjonowały jako środek płatniczy. Z nich wybijane były monety. Były to metale cenne i pożądane, a ich posiadanie było świadectwem zamożności. Wraz z upowszechnieniem się pieniądza fiducjarnego oba metale straciły na znaczeniu, choć wciąż pozostają istotne dla rynków inwestycyjnych. W pewnym momencie zmieniło się jednak podejście do obu metali, przez co ich drogi nie tyle się rozeszły, ile w jakiejś mierze rozluźniły.

Dawniej stosunek ceny srebra i złota był ze sobą ściśle powiązany. Oba metale były rzadkie, a rynek obrotu nimi regulowały rządy państw. Cena srebra była ściśle związana z ceną złota, a zarazem stabilna. To się jednak zmieniło. Srebro zaczęto w większym stopniu traktować jako surowiec, a jego znaczenie w gospodarce i w różnych branżach przemysłowych zaczęło rosnąć. Jednocześnie zmniejszyła się jego atrakcyjność jako aktywa inwestycyjnego. Do tego odkryto jego duże pokłady na kontynencie amerykańskim. Wszystko to przyczyniło się do obniżki wartości srebra w stosunku do złota. To dlatego srebro może zachowywać się nieco inaczej niż złoto, jest mniej stabilne, bardziej podatne na koniunkturę i wahania gospodarcze na rynkach. Mimo to wciąż duże znaczenie ma tzw. gold silver ratio, czyli stosunek ceny złota i srebra. Wskaźnik ten pomaga w stwierdzeniu, czy w danym momencie srebro jest niedoszacowane i czy inwestować w srebro, jako że rynki obu metali szlachetnych pozostają ze sobą w korelacji. Zazwyczaj kiedy ceny złota rosną, srebro również drożeje. Kiedy złoto tanieje, spadają też ceny srebra.

Złoto pozostaje bardziej przewidywalnym aktywem inwestycyjnym. Jego stabilność dobrze chroni przed inflacją, co jest ważne w okresie kryzysu gospodarczego. Stanowi też solidne zabezpieczenie, gdy sytuacja giełdowa staje się niepewna. To tak zwana „bezpieczna przystań”, do której inwestorzy często uciekają, gdy pojawiają się problemy. Ale srebro inwestycyjne też może pełnić taką rolę. Jest interesującą i atrakcyjną alternatywą, gdy mamy na celu ochronę kapitału poprzez dywersyfikację portfela oraz chęć ochrony przed kłopotami gospodarczymi.

Inwestowanie w srebro ma wady i zalety – jakie?

Srebro jest metalem tańszym od złota i bardziej powszechnym. W przemyśle srebro ma większe znaczenie, a do tego lista zastosowań stale się poszerza. Ocenia się, że aż 50% rocznego wydobycia tego kruszcu trafia na potrzeby różnych branż przemysłowych – od elektroniki po medycynę. Jednocześnie pozyskiwanie srebra staje się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Srebro jest kruszcem wydobywanym w dużej mierze przy okazji, w czasie eksploatacji innych surowców. Nie ma możliwości, aby radykalnie zwiększyć podaż tego metalu na rynku, a zapotrzebowanie – przynajmniej do tej pory – stale wzrasta. Właśnie dlatego srebro inwestycyjne jest aktywem o sporym potencjale. Nie oznacza to jednak, że łatwo odpowiedzieć na pytanie czy inwestować w srebro. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę zarówno zalety, jak i wady lokowania oszczędności w tym metalu.

Inwestowania w srebro – zalety nie tylko na trudne czasy

Srebro łatwiej sprzedać i kupić niż złoto. Jest bardziej dostępne dla przeciętnego inwestora. Cena srebra nie jest też równie wysoka co złota, co pozwala regularnie odkładać niewielkie kwoty w formie oszczędności. Dzięki temu srebro dobrze sprawdza się jako element dywersyfikacji portfela dla mniejszych inwestorów.

Zarazem należy pamiętać, że kurs srebra podlega wahaniom i jest mniej przewidywalny niż kurs złota. Dlatego srebro inwestycyjne wymaga pewnego doświadczenia, ostrożności i znajomości rynku – moment zakupu aktywa jest istotny dla opłacalności inwestycji. Mimo to ceny srebra w dłuższym okresie okazują się dość stabilne, co czyni ten kruszec atrakcyjną opcją dla kogoś z kapitałem. W tym kontekście dużą zaletą inwestycji w srebro jest wspomniane wcześniej ograniczenie podaży. Szansa na to, że na rynek nagle trafi duża ilość tego kruszcu, destabilizując ceny, jest niewielka, a nawet jeśli – zapotrzebowanie przemysłowe powinno po pewnym czasie wchłonąć nadwyżki. Między innymi dlatego cena srebra w długim okresie utrzymuje tendencję wzrostową.

Sporą zaletą – zwłaszcza dla mniejszych inwestorów – jest łatwość z jaką można wejść na rynek srebra. Nie jest też trudno upłynnić ten kruszec, gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to prostsze w porównaniu z rynkiem złota. Warto też zauważyć, że kruszec ten cieszy się sporym zaufaniem. Skup srebra prowadzą duże instytucje finansowe z sektora prywatnego. Rządy wyprzedają srebro, skupiając się na złocie. Dzięki temu nie ma ryzyka, że jakieś państwo – chcąc wspomóc finanse publiczne – wprowadzi na rynek duże ilości kruszcu, wpływając w istotny sposób na ceny.

Istotnym plusem srebra jest również o wiele mniejsze ryzyko natrafienia na podróbki. Uncja srebra jest tańsza od złota i to na tyle, że oszustwa są mniej opłacalne. Do zalet należy zaliczyć również szeroką gamę produktów inwestycyjnych. Na rynek srebra można wejść na wiele sposobów, co ułatwia inwestorowi znalezienie optymalnego, dostosowanego do własnej strategii sposobu zarabiania na tym metalu szlachetnym.

Inwestowanie w srebro – wady też istnieją

Nie należy jednak zapominać o tym, że srebro jako aktywo inwestycyjne ma też istotne wady. Wspomniane wahania cen w krótkim okresie sprawiają, że należy być wyjątkowo odpornym psychicznie, aby ze spokojem obserwować kurs srebra, zwłaszcza w okresie kryzysu. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które zakładają sobie długoterminowe cele i muszą pamiętać, by nie kierować się w inwestowaniu emocjami a strategią oraz danymi ekonomicznymi. Srebro w większym stopniu niż złoto wymaga opanowania, przynajmniej jeśli chodzi o obserwowanie zmiennych cen kruszcu.

Do wad srebra należy zaliczyć kwestie związane z kosztami inwestycji. W przeciwieństwie do złota, srebro jest obłożone podatkiem VAT (tu właśnie dostrzec można surowcowy charakter srebra). Również marże pośredników oraz wysokość spreadu (czyli różnica między kursem sprzedaży i kupna) mogą być dość wysokie. Na ceny srebra wpływają też koszty transportu, przechowywania i wytworzenia. Dla kogoś, kto inwestuje duże kwoty, złoto będzie lepszą inwestycją. Biorąc pod uwagę to, iż sztabka srebra jest tańsza od sztabki złota i to kilkadziesiąt razy, łatwiej zrozumieć złożoność problemu. 100 tys. zł można zainwestować zarówno w srebro, jak i złoto. Jeśli zdecydujemy się na fizyczny surowiec, same koszty przewozu srebra będą wyższe ze względu na mniejszą koncentrację kapitału w objętości w przypadku tego kruszcu. Z drugiej strony – o ile na sztabkę złota należy mieć spory kapitał, sztabka srebra jest w zasięgu finansowym praktycznie każdego inwestora.

Problemy nie kończą się jednak na wydobyciu i transporcie srebra. Musi ono bowiem być przechowywane w odpowiednich warunkach. Srebro może pokrywać się patyną, czyli może czernieć. Procesy produkcyjne mogą zaś prowadzić do pojawiania się mlecznych plam. W obu wypadkach wartość posiadanego srebra może wówczas spadać. Aby temu przeciwdziałać konieczne może być czyszczenie srebra. To zaś kolejne, dodatkowe koszty, które trzeba wziąć pod uwagę obok kosztów związanych z zabezpieczeniem kapitału.

Inwestorzy powinni również być wyczuleni na ewentualne manipulacje na rynku ze strony firm sektora prywatnego. O ile działania państw ze względu na ich politykę odnośnie srebra nie są problemem, to zdarzały się już w przeszłości nielegalne praktyki finansowe, takie jak na przykład spoofing, których dopuszczały się instytucje finansowe. Ponadto, należy mieć na uwadze to, iż srebro nie jest wyłącznie aktywem inwestycyjnym, a surowcowy charakter rynku srebra uzależnia ceny kruszcu od koniunktury i kondycji światowej gospodarki.

Srebrne aktywa – w co można inwestować w kryzysie i w czasie prosperity?

Wady i zalety inwestowania w srebro to nie wszystko, co trzeba znać, aby wiedzieć, jak inwestować w srebro. Duże znaczenie ma także wiedza o tym, jakie aktywa są dostępne dla inwestorów. Wskazać tu może przede wszystkim:

  • srebro inwestycyjne – to sztabka srebra, moneta kolekcjonerska i bulionowa
  • papiery wartościowe i instrumenty finansowe – to akcje, obligacje, kontrakty terminowe
  • biżuterię oraz dzieła sztuki

Każde aktywo to zupełnie inne ryzyka i perspektywy finansowe. W niektórych wypadkach szanse na zyski – ale i straty – są większe, w innych mniejsze. Te formy inwestowania różnią się sposobem wejścia na rynek, rządzącymi nimi mechanizmami finansowymi i wieloma uwarunkowaniami, z którymi należy się zapoznać zanim podejmie się decyzję o ulokowaniu oszczędności w którejkolwiek z tych opcji.

  • Sztabki srebra

Decydując się na sztabki, należy pamiętać, że istotna jest tu próba srebrna. Świadczy ona o zawartości czystego srebra. Sztabki srebra mogą mieć od kilku gram do kilku kilogramów, ale największą popularnością cieszą się oczywiście sztabki o wadze kilograma. Srebro w tej formie jest produkowane przez wiele firm, np. Perth Mint.

  • Srebrne monety

Ze względu na wagę i ceny monety bulionowe i monety kolekcjonerskie cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, zwłaszcza tych początkujących. Srebrne monety łatwo kupić i upłynnić. Do najbardziej popularnych należą        Maple Leaf, Silver Eagle, Kukaburra, Silver Panda, Britannia, Lunar I i Lunar II. Jeśli chodzi o wartość, monety bulionowe determinuje przede wszystkim cena srebra. Monety kolekcjonerskie są trudniejszym rynkiem. Mogą zagwarantować wysoki zwrot inwestycji, czego przykładem są monety z wiedźminem, ale mogą też przynieść straty. Z jednej strony mają bowiem charakter kolekcjonerski, a z drugiej ze względu na dostępność srebra na rynku jest wiele opcji do wyboru, co powstrzymuje wzrosty wartości. Nie ma więc gwarancji, że z czasem zyskamy na sprzedaży monet. Można na tym nawet stracić. Dlatego złote monety kolekcjonerskie są lepszym wyborem dla mniej doświadczonych inwestorów.

  • Biżuteria i dzieła sztuki

Niełatwy jest również rynek sztuki oraz rynek srebrnej biżuterii. Oba te obszary są specyficzne. Tu liczy się nie tylko cena srebra, ale i inne względy, które mogą być wartością dodaną dla produktu. Ten sposób inwestycji w srebro wymaga dużej wiedzy i to niekoniecznie wiedzy ekonomicznej. Biżuteria i dzieła sztuki mogą być jednak kolejnym sposobem na dywersyfikację portfela. Warto też pamiętać o ich roli użytkowej. Biżuteria świetnie nadaje się do ozdoby czy jako prezent. Podobnie dzieła sztuki. Jest to też jakaś forma zabezpieczenia kapitału.

  • Papiery wartościowe i instrumenty finansowe

Można inwestować nie tylko w fizyczne srebro, ale i w instrumenty finansowe oraz papiery wartościowe takie jak akcje, ETF-y, kontrakty terminowe, etc. Ten sposób inwestycji wykorzystuje giełdy i wymaga znajomości rynków finansowych oraz mechanizmów giełdowych. Wiąże się też z większym ryzykiem. Zarazem znikają pewne problemy związane z zakupem srebra fizycznego. Nie trzeba się na przykład przejmować kosztami transportu czy przechowywania srebra.

Czy to się opłaca w kryzysie – inwestowanie w srebro

Każda inwestycja w czasach kryzysu powinna być szczególnie dobrze przemyślana. Ze srebrem nie jest wcale inaczej. Ono też może być źródłem strat. Wysokie marże, obłożenie podatkiem, spread, koszty bezpieczeństwa (np. sejfy, systemy alarmowe, ubezpieczenie, skrytki bankowe lub prywatne skarbce komercyjne), przechowywania i transportu oraz wahania cen mogą być sporym problemem dla inwestorów, zwłaszcza tych mniej doświadczonych. Co więcej, jak w przypadku każdej inwestycji, robienie ich przed lub po kryzysie jest łatwiejsze i obarczone mniejszym ryzkiem niż w czasie kryzysu, zwłaszcza w jego początkowej fazie.

Warto jednak podkreślić, że jeśli chodzi o inwestowanie srebro, wady i zalety tego aktywa pozwalają wysnuć wniosek, iż aktywo to ma perspektywiczny charakter i może przynosić zyski. Na rynek srebra łatwo jest wejść i łatwo z niego wyjść dzięki dużej płynności. Dostępność tego metalu jest duża i można go bez wielkich przeszkód zdobyć w wielu miejscach, np. u oficjalnych dealerów, producentów, jubilerów, w sklepach numizmatycznych czy mennicach. Opcją są także platformy obrotu srebrem oraz serwisy aukcyjne, również w internecie.

Należy pamiętać o tym, że aktualna sytuacja na rynkach jest niezwykle niepewna ze względu na sytuację geopolityczną oraz zaburzenia w gospodarkach wymuszone przez pandemię koronawirusa i związane z tym lockdowny. Konieczna jest zatem duża ostrożność w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w srebro. Jako długoterminowy element ochrony przed inflacją oraz sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego srebro powinno się jednak wciąż dobrze sprawdzać. Niezbędna jest przy tym dogłębna analiza sytuacji finansowej inwestora. Choć zakup aktywów takich jak monety bulionowe czy srebrne sztabki można uznać za dobry pomysł, nie dla każdego inwestora będzie to najbardziej optymalna metoda lokowania kapitału, szczególnie w okresie bessy na giełdach i problemów gospodarczych.