Zwrot podatku. Kiedy jest wypłacany?

Polacy mają obowiązek dorocznego rozliczania swojego podatku za pomocą PIT. W przypadku nadpłaty podatku można otrzymać jego zwrot. Na jakich zasadach jest on udzielany?

Złożenie deklaracji PIT jest obowiązkowe dla osób, które posiadają przychody, na przykład osiągają wynagrodzenie. Rozliczenie PIT jest przeprowadzane do końca kwietnia każdego roku – opóźnienie lub brak złożenia dokumentacji może powodować nałożenie kar. Obecnie Urząd Skarbowy nie wymaga osobistego doręczania deklaracji podatkowej – można złożyć ją także przez internet, również automatycznie.

Kiedy wypłaca się zwrot podatku?

Zwrot podatku dotyczy tych podatników, u których wysokość wpłaconego podatku przewyższa zobowiązania podatkowe. Dochodzi wtedy do tak zwanej nadpłaty podatku.

W przypadku rozliczenia PIT z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia wtedy, gdy możemy skorzystać z odliczeń od podatku, na przykład za wspólne rozliczanie się z małżonkiem, dzieckiem, dodatkowe ulgi podatkowe.

Gdy zatem z deklaracji podatkowej wynika, że podatek został nadpłacony, można otrzymać jego zwrot. Kwota ta może wynosić od kilku złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać o tym, że jeżeli nadpłata wynosi mniej niż 8,70 zł, w takim przypadku Urząd Skarbowy nie wypłaca tej kwoty – pieniądze przechodzą wtedy na kolejny rok rozliczeniowy.

Co wtedy, gdy zwrot nie został przekazany?

Osoby, które mają dużą nadpłatę podatku, często zastanawiają się nad tym, kiedy otrzymają zwrot. W tym przypadku termin zależny jest przede wszystkim od terminu i formy złożenia deklaracji podatkowej. Zatem, do kiedy zwrot podatku zostanie przekazany podatnikowi?

  • Deklaracje w formie elektronicznej, czyli e-deklaracje – Urząd Skarbowy musi przekazać zwrot podatku w terminie 45 dni od złożenia deklaracji.
  • Deklaracje złożone w innej formie – Urząd Skarbowy jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconego podatku w okresie 3 miesięcy od złożenia deklaracji.

Ostateczny termin przekazania zwrotu podatku to zatem koniec lipca, ponieważ wtedy mija termin 3 miesięcy od końca kwietnia, gdy należy przekazać deklarację do Urzędu.

Zatem jeżeli chcemy otrzymać zwrot podatku jak najszybciej, warto z wyprzedzeniem złożyć swoją deklarację podatkową i nie czekać na ostatni moment na przekazanie tego dokumentu. Warto także zdecydować się na złożenie swojego rozliczenia w formie elektronicznej, czyli jako e-deklaracja, ponieważ wtedy czas przekazania zwrotu także jest krótszy niż w przypadku przekazania dokumentacji w innych postaciach, na przykład dokumentu papierowego.